India’s cities along the riverside of India

City –                River –                 State

1. Agra – …Yamuna – …..Uttar Pradesh

2. Ahmedabad – Sabarmati – Gujarat

3. Allahabad – Ganges – Uttar Pradesh

4. Ayodhya – Saryu – Uttar Pradesh

5. Badrinath – Ganga – Uttarakhand

6. Kolkata – Hooghly – West Bengal

7. Cuttack – Mahanadi – Odisha

8. New Delhi – Yamuna – Delhi

9. Dibrugarh – Brahmaputra – Assam

10. Firozpur – Sutlej – Punjab

11. Guwahati – Brahmaputra – Assam

12. Haridwar – Ganga – Uttarakhand

13. Hyderabad – Musi – Telangana

14. Jabalpur – Narmada – Madhya Pradesh

15. Kanpur – Ganges – Uttar Pradesh

16. Kota – Chambal – Rajasthan

17. Jaunpur – Gomti – Uttar Pradesh

18. Patna – Ganges – Bihar

19. Rajahmundry – Godavari – Andhra Pradesh

20. Srinagar – Jhelum – Jammu / Kashmir

21. Surat – Tapti – Gujarat

22. Tiruchirapalli – Kaveri – Tamilnadu

23. Varanasi – Ganges – Uttar Pradesh

24. Vijayawada – Krishna – Andhra Pradesh

25. Vadodara – Vishwamitri – Gujarat

26. Mathura – Yamuna – Uttar Pradesh

27. Auraiya – Yamuna – Uttar Pradesh

28. Etawah – Yamuna – Uttar Pradesh

29. Bangalore – Vrushbhavati – Karnataka

30. Farrukhabad – Ganges – Uttar Pradesh

31. Fatehgarh – Ganga – Uttar Pradesh

32. Kannauj – Ganges – Uttar Pradesh

33. Mangalore – Netravati – Karnataka

34. Shimoga – Tunga River – Karnataka

35. Bhadravati – Bhadra – Karnataka

36. Hospet – Tungabhadra – Karnataka

37. Karwar – Kali – Karnataka

38. Bagalkot – Ghataprabha – Karnataka

39. Honnavar – Shravati – Karnataka

40. Gwalior – Chambal – Madhya Pradesh

41. Gorakhpur – Rapti – Uttar Pradesh

42. Lucknow – Gomti – Uttar Pradesh

43. Kanpur – Cantonment – Ganga UP

44. Shuklaag – Ganga – Uttar Pradesh

45. Chakery – Ganges – Uttar Pradesh

46. ​​Malegaon – Girna River – Maharashtra

47. Sambalpur – Mahanadi – Odisha

48. Raurkela – Brahmani – Odisha

49. Pune – Mutha – Maharashtra

50. Daman – Ganges River – Daman

51. Madurai – Vaigai – Tamilnadu

52. Tiruchirappalli – Kaveri – Tamilnadu

53. Chennai – Adyar – Tamil Nadu

54. Coimbatore – Noyyal – Tamilnadu

55. Erode – Kaveri – Tamilnadu

56. Tirunelveli – Thamirwari – Tamil Nadu

57. Bharuch – Narmada – Gujarat

58. Karjat – Ulhas – Maharashtra

59. Nashik – Godavari – Maharashtra

60. Mahad – Savitri – Maharashtra

61. Nanded – Godavari – Maharashtra

62. Nellore – Pennar – Andhra Pradesh

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!