Name of the Recipient Year

 1. C. Rajagopalachari …..1954
 2. Rajiv Gandhi …..1991
 3. C.V. Raman ….. 1954
 4. Vallabhbhai Patel…. 1991
 5. Sarvepalli Radhakrishnan ….. 1954
 6. Morarji Desai… 1991
 7. Bhagwan Das …..1955
 8. Abul Kalam Azad ….. 1992
 9. Visvesvaraya ….. 1955
 10. J.R.D. Tata …..1992
 11. Jawaharlal Nehru ….. 1955
 12. Satyajit Ray …..1992
 13. Govind Ballabh Pant …..1957
 14. Gulzarilal Nanda ….. 1997
 15. Dhondo Keshav Karve ….. 1958
 16. Aruna Asaf Ali ….. 1997
 17. Bidhan Chandra Roy ….. 1961
 18. A.P.J. Abdul Kalam …..1997
 19. Purushottamdas Tandon ….. 1961
 20. M.S. Subbulakshmi ….. 1998
 21. Rajendra Prasad ….. 1962
 22. C. Subramaniam ….. 1998
 23. Zakir Husain ….. 1963
 24. Jayaprakash Narayan ….. 1999
 25. Pandurang Vaman Kane ….. 1963
 26. Ravi Shankar ….. 1999
 27. Lal Bahadur Shastri …..1966
 28. Amartya Sen ….. 1999
 29. Indira Gandhi …..1971
 30. Gopinath Bordoloi ….. 1999
 31. V.V. Giri …..1975
 32. Lata Mangeshkar …..2001
 33. K. Kamaraj …..1976
 34. Bismillah Khan …..2001
 35. Mother Teresa ….. 1980
 36. Bhimsen Joshi ….. 2009
 37. Vinoba Bhave …..1983
 38. C.N.R. Rao ….. 2014
 39. Khan Abdul Ghaffar Khan ….. 1987
 40. Sachin Tendulkar …..2014
 41. M.G. Ramachandran …..1988
 42. Madan Mohan Malaviya ….. 2015
 43. B.R. Ambedkar ….. 1990
 44. Atal Bihari Vajpayee …..2015
 45. Nelson Mandela ….. 1990

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!