Many Names One Festival

Many Names One Festival

On

Makara Sankranti (Sanskrit: मकर संक्रांति) also known as Makara Sankranthi, Makara Sankramana,  Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Suggi Habba, Maharashtra, Makara Mela, Makara Chaula, Makara Sankranti, Odisha, Thai Pongal, Pongal, Uzhavar Thirunal, Tamil Nadu, Uttarayan, Gujarat, Maghi, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Bhogali Bihu,…

State Chief Ministers and Governors updated list

On

State——-Chief Ministers ——–Governors updated list 💐** 💐 Andhra Pradesh——–🛑 N. Chandrababu Naidu—–🛑 E. S. L. Narasimhan 💐 Arunachal Pradesh——-🛑 Pema Khandu——-🛑 Brigadier (Retd.) BD Mishra 💐 Assam—–🛑 Sarbananda Sonowal———🛑 Jagdish Mukhi 💐 Bihar——-🛑 Nitish Kumar——–🛑 Lalji Tandon 💐 Chhattisgarh——-🛑 Bhupesh Baghel——🛑 Anandiben…

error: Content is protected !!